Sıkça Sorulan Sorular


 • İZAYDAŞ’ A ATIK GÖNDERMEK İÇİN NE YAPMALIYIM?

 

Atık bertaraf talepleriniz için www.izaydas.com.tr  adresimizde bulunan Bertaraf Talep Formunu doldurmanız gerekmektedir. Talebiniz, müşteri hizmetleri birimimize otomatik olarak düşmekte olup atık gönderim koşulları ve talebinizi içeren fiyat teklifiniz en kısa sürede tarafınıza iletilecektir.  Talep etmeniz halinde Satış Pazarlama’dan sorumlu personelimiz sizleri ziyaret ederek, İZAYDAŞ atık yönetim prosedürü, Atık kabul kriterlerimiz, taşıma ve bertaraf fiyatlarımız hakkında sizleri bilgilendirecektir.

 

 • İZAYDAŞ TÜM ATIKLARI ALABİLİYOR MU?

 

T.C Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi Çerçevesindeki atıklar kabul  edilmektedir. Lisans belgemize www.izaydas.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 • İZAYDAŞ HANGİ ATIKLARI ALAMIYOR?

 

Patlayıcı, radyoaktif atık, dışkı ve kadavra atıkları tesisimize kabul edilmemektedir.

 

 

 • ATIK KODUNU NEREDEN BULABİLİRİZ?

 

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (05.07.2008-26927)atık kodlarını içermektedir. İlgili Yönetmeliğe göre Atık kodları ;

 MADDE 15 – (1) Atık Listesinde yer alan atıklar, altı haneli atık kodlarıyla ve ilgili iki haneli ve dört haneli bölüm başlıkları ile bütün olarak tanımlanır.

             (2) Atıklar ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, atığın tanımına karşılık gelen altı haneli atık kodunun tam olarak kullanılması zorunludur.

             Atık listesinde atık kodunun belirlenmesi

             MADDE 16 – (1) Atık Listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir;

             a) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun altı haneli atık kodu belirlenir.

             b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.

             c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre değerlendirilir.

             ç) Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı ile kullanılır.

 

Ayrıca, Atıkları sınıflandırmada kullanılmak üzere Bakanlık web sitesinde Kılavuzlar bölümü altında Atıkların Sınıflandırılması Kılavuzu bulunmaktadır. Bu kılavuz kullanılarak atığınızı ne şekilde sınıflandıracağınıza ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

 

 

 

 • UATF (ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMU)  NEREDEN TEMİN EDİLİYOR, NASIL DOLDURULUYOR?

 

Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF), tehlikeli atıkların Bertaraf / Geri Kazanım tesislerine taşınması sırasında kullanımı zorunlu olan bir formdur. Taşıma Formları atık üreticisi tarafından atığın bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden temin edilir.


Ulusal Atık Taşıma Formun talep edilen bilgiler aşağıda belirtilen açıklamalara göre doldurulmalıdır.

 

Atık Kodu: Formun ÜRETİCİ bölümünde (12 nolu alan), Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (EK-4) listesinde verilen 6 haneli Atık Kod Numarası buraya yazılır.

Atık Adı: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (13) nolu alan: (EK-4) de yer alan listede belirtilen kodun karşısındaki tanım aynen buraya yazılır.

H Numarası: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (11) alan: Yönetmeliğin (EK-5) listesinde yer alan tehlikelilik özelliklerine göre doldurulacaktır. (H2 gibi)20º C de Fiziksel Özellikleri: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (14) nolu alan: Bu alana Toz, Katı, Akışkan/Macun,Çamurlu, Sıvı, Gaz gibi atığın fiziksel özelliği yazılır.

Renk: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (15) nolu alan: Bu alana, Beyaz, Kahverengi, Kırmızı, Mavi, Sarı, Siyah, Yeşil gibi atığın rengi yazılır.

Ağırlık: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (16) nolu alan: atığın ağırlığı kilogram ve/veya ton olarak yazılır.

Ambalaj ve Konteyner Türü: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (17) nolu alan: Bu alana Varil, Ahşap, fıçı, Bidon, Kutu, Torba, Karışık ambalaj, Basınçlı hazne, Balya gibi ambalaj ismi yazılır.

Ambalaj Ve Konteyner Sayısı: Formun ÜRETİCİ bölümünde yer alan (18) nolu alan: yukarıda belirtilen ambalaj ve konteyner sayısı formda ayrılan üç dijitli bölüme yazılır.

Taşıma Şekli: Formun TAŞIYICI bölümünde yer alan (13) nolu alan: Bu alana Karayolu, Tren, Hava, Deniz, İç Karasular gibi taşıma şekli yazılır.

Tarihler: gün/ay/yıl olarak yazılır.

Gönderilen ve alınan tüm taşıma formları üç yıl süre ile saklanmak ve denetimlerde yetkili idarelerce istendiğinde hazır bulundurulmak zorundadır. 

Formun Kullanımı: Ulusal Atık Taşıma Formları (UATF) 6 nüshadır. Yeşil(1)   Mavi(2)    Pembe(1)  Beyaz(2)

1-Atık Teslimi: Atık üreticisi Taşıma işleminin yapılması anında önce yeşil nüshayı alır ve hemen taşımanın başladığını bildirmek için Valiliğe (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İl Müdürlüğü’ne) gönderir. Mavi(2), beyaz(2), pembe(1) nüshaları lisanslı aracın yetki belgeli sürücüsüne teslim edilir. Beyaz nüshanın bir tanesinin taşıyıcı tarafından lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisine teslim onaylı olarak geri gönderilmesini hatırlatılır.

2-Taşıma: Atık Taşıma esnasında mavi(2), pembe(1) ve beyaz(2) nüshaları kontrollerde ibraz edilebilmesi için Lisanslı atık taşıma aracında bulundurulur.

3-Atık Tesisine Teslimat: Atık lisanslı tesise kabul edildiği taktirde  mavi(2), pembe(1) ve beyaz(2) nüshalar bu tesis tarafından onaylanır. Kabul edilmediği takdirde atık taşıyıcı tarafından üreticisine geri götürülür.

 

 

4-Geri Kazanım/Bertaraf: Lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisi onaylı Mavi nüshanın bir tanesini saklamak üzere alır diğerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderir. Pembe nüshayı da hemen atık üreticisine geri gönderir.

5-Taşıyıcı: Atık taşıyıcı, onaylı beyaz nüshasının bir tanesinin saklamak üzere alır diğerini atık üreticisine geri gönderir.

Ø   ATIĞIM TEHLİKELİ Mİ DEĞİL Mİ BİLMİYORUM, NE YAPMALIYIM?

Atık yönetimi genel esaslarına ilişkin yönetmeliğinin Ek-IV de (A) işareti ile gösterilen atıklar, konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girerken, aynı listede (M) işareti ile gösterilmiş atıklarise  EK-III B deki eşik konsantrasyonları üzerinde bir değere sahipse tehlikeli atıktır. Bu ayırımın yapılabilmesi için atığı temsil eden numuneleri lisanslı bir akredite çevre laboratuvarında analiz ettirmek gerekir.Ayrıca doğal karakterleri ya da oluşmalarına neden olan aktiviteye bağlı olarak “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Ek-III A’daki özelliklerden bir veya bir kaçına sahip olmaları ve Ek-III B de verilen tehlikeli özellikleri göstermeleri durumunda tehlikeli atık olarak sınıflandırılır.

Ø HANGİ ATIKLAR TEHLİKELİDİR?

MSDS (Malzeme güvenlik Bilgi Formu) raporuna göre H1 den H14 özellikleri gösteren atıklar tehlikeli olarak sınıflandırılır.Tehlikeli olduğu bilinen bazı atıklar: boya, vernik, yapıştırıcı, kozmetik atıkları, laboratuvar kimyasalları, kullanım süresi geçmiş ilaçlar, boya fosfat çamurları, arıtma çamuru, flüoresan, kondansatör, x-ışını tüpleri, basınçlı kaplar, kartuş, toner atıklarıBununla birlikte, tehlikeli atıklar atık listesinde yıldız (*) ile işaretli atıklardır.

 • ATIKLARIN İMHA EDİLDİĞİNE DAİR BELGE VERİYOR MUSUNUZ?

 

Tesisimize kabul edilen her atık için talep edilmesi halinde, İZAYDAŞ kantar tartımı baz alınarak atığın tesisimize kabul ve imha edildiğine dair belge verilmektedir.

 

 • ÖDEMELERİ NASIL YAPIYORUZ?

 

Bertaraf bedeli, fatura kesim tarihinden itibaren 30 günlük ödeme süresi içerisinde, faturada belirtilen hesap numaralarımıza yatırılmaktadır.

 • ETİKETLEMEYİ NASIL YAPACAĞIM?

Her atık ambalajı, içindeki atık ile ilgili tüm bilgileri içeren atık etiketi ve Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği Ek-4’de belirtilen tehlikeli atık işaretleri ile etiketlenmelidir. Atık Etiketi üzerindeki atık tanımı ile, Ulusal Atık Taşıma Formu üzerindeki atık tanımı aynı olmalıdır. Atık Etiketi örneği web sayfamızdan temin edilebilir.

 • ATIK BERTARAF FİYATLARINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

 

Atık bertaraf fiyatlarınız içinwww.izaydas.com.tr  adresimizde bulunan Bertaraf Talep Formunun doldurulması gerekmektedir. Talebiniz, müşteri hizmetleri birimimize otomatik olarak düşmekte ve atık gönderim koşulları ve talebinizi içeren fiyat teklifiniz en kısa sürede tarafınıza iletilecektir.

 

Yada, İZAYDAŞ Müşteri Hizmetleri birimi ile iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

 

 • ATIĞIN NAKLİYESİNİ NASIL YAPACAĞIM?
   

Taşıma işlemi ve bedeli atık üreticisine ait olup, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre tehlikeli atık sınıfına giren atıklar, Yönetmeliği’nin 11, 12 ve 13’üncü Maddeleri doğrultusunda tehlikeli atık taşıma lisansı olan araçlarla sevk edilmelidir. Taşıma sırasında aracın tehlikeli atık taşıma lisans belgesi, sürücü eğitim sertifikası, gönderilen her atık tipi için ayrı olmak üzere firmanın bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğünden atık üreticisi firma tarafından alınacak Ulusal Atık Taşıma Formu ve sevk irsaliyesi doldurularak atığı taşıyan araç ile Bertaraftesisine gönderilecektir.

 

 • İZAYDAŞ NAKLİYE HİZMETİ VERİYOR MU?
 •  

Sınırlı sayıdaki araçlarımızla ile nakliye taleplerine yanıt verebiliyoruz.

 

 • İZAYDAŞ BACA GAZI DEĞERLERİNİ SÜREKLİ TAKİP EDEBİLİR MİYİM?

Baca gazı ölçüm değerleri, Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından anlık olarak internet üzerinde izlenebildiği gibi, www.izaydas.com.tr ve www.kocaeli.bel.tr adresinden takip edilebilmektedir.

 

 • İZAYDAŞ PROSESİNDE GAZ HANGİ TEMİZLEME ÜNİTELERİNDEN GEÇİYOR?

Atık Gaz ArıtımıAtık ısı kazanı çıkışında sıcaklığı 180 °C - 200 °C’ye düşen ve içindeki büyük toz partiküllerini bırakan atık gaz, elektrostatik filtreden geçirilerek etkin bir toz ayrım işlemine tabi tutulmaktadır (filtrenin ortalama verimi % 99,63’tür). Elektrostatik filtreden çıkan gaz, venturi yıkayıcısında su ile yıkanarak bünyesindeki halojen bileşikleri ve ağır metaller tutulur. Gerekli görülmesi durumunda yıkama suyuna kireç çözeltisi eklenir.

Daha sonra damlacık tutuculardan geçirilen atık gaz; nötralizasyon, oksidasyon ve absorbsiyon bölümlerinden oluşan kireç püskürtmeli yıkayıcıda kireç sütü çözeltisi ile yıkanarak, SO2 ile arta kalan halojen bileşikleri ve ağır metallerden arındırılmaktadır.

Buradan çıkan gaz, Dioksin-DibenzoFuran Kontrol Ünitesi’nden geçirilmektedir. Fiziksel ve kimyasal olarak temizlenen 50 °C - 58 °C sıcaklığındaki gaz, fan aracılığı ile tesis bacasından atmosfere verilmektedir.

 • İZAYDAŞ BACA GAZI DEĞERLERİNİ SÜREKLİ TAKİP EDEBİLİR MİYİM?


Ana egzoz fanı ile baca arasında BS-EN 14181 standartlarına uygun olarak konumlandırılan Baca Gazı Analizörümüz sürekli ölçüm yaparak emisyon değerlerimizi kontrol altında tutmamızı sağlar.  CO,CO2,SO2,02,NOX parametrelerin ölçüldüğü Çoklu gaz analizörü, TOC nun ölçüldüğü Toplam Hidrokarbon analizörü, HCL analizörü, HF ve H2O nun ölçüldüğü HF analizörü, Toz analizörü, HCL analizörünün ve bu analizörlerin kalibrasyonu için Dinamik Gaz Kalibratörü ve Sıfır Hava Kaynağı, emisyon ölçüm sistemimizin ana parçalarıdır. Güvenilirliği arttırılmış sayısal çıkışlar, şirket içindeki bilgisayarlarda sürekli kayıt edildiği gibi, Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından anlık olarak internet üzerinden izlenebilmektedir. Ayrıca, dünyanın herhangi bir yerinden www.izaydas.com.tr vewww.kocaeli.bel.tr internet siteleri üzerinden ortalama

değerleri takip edilebilen emisyonlar, yasal limitlerin çok altında sonuçlar vermektedir.
Dioksin - DibenzoFuranemisyonlarında doğru değerlere ulaşabilmek için ise, TÜBİTAK tarafından yürütülen çalışma ile alınan atık baca gazı numuneleri, bağımsız ve akredite laboratuvarlara gönderilmektedir. Yapılan analiz sonuçları TÜBİTAK tarafından periyodik olarak raporlanmaktadır.

 

 • İZAYDAŞ GERİ DÖNÜŞÜM/GERİ KAZANIM YAPILIYOR MU?

İZAYDAŞ ‘da geri dönüşüm yapılmamaktadır.

Ancak, Yakma tesisinde atığın yakılması esnasında oluşan ısı enerjisi ile kazanda oluşturulan yüksek basınçlı buhar maksimum 5,2 MWh enerji üretimi sağlayan Türbin-Jeneratör gurubuna tahrik edilmektedir. Böylelikle tesisin enerji ihtiyacı da buradan karşılanabilmekte ve ihtiyacın dışındaki fazla üretilen enerji de ulusal şebekeye satılarak gelir elde edilebilmektedir.

Ø  Ayrıca, Biyogazdan ve Çöp gazından (LFG) Enerji Üretimi sağlanmaktadır.

 

 • İZAYDAŞ NE KADAR ELEKTRİK ÜRETİYOR?

 

Ø  Tehlikeli Atıktan Enerji Üretimi - 5.2 MW

Ø  Biyogazdan Enerji Üretimi  - 355 kW

Ø  Çöpgazından (LFG) Enerji Üretimi  - 2 MW

Ø  Rüzgar Türbininden Enerji Üretimi  - 2x132 kW

Ø  Küçük Solar Uygulamalar (Sinyalizasyon)

Ø  HES Enerji Üretimi  - 2.4 MW  (Yapım aşamasında)

Ø  Evsel Atıktan Enerji Üretimi – 50/60 MW (Planlanıyor)

 

 • BİYOGAZA HANGİ ATIKLARI ALIYORSUNUZ?

 

Tavuk çiftliklerinden kaynaklanan atıklar,

Küçük ve büyük baş hayvan atıkları,

Hal atıkları,

Mezbaha atıkları ve

Çimlerkabul edilmektedir.

 

 • BİYOGAZ TESİSİNDEN ÇIKAN ATIKLARI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?

Biyogaz ünitesine günlük yaklaşık 30 ton atık beslenerek anaerobik çürütme sonucu biyogaz elde edilmekte ve gaz motoru ile elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Tesiste 350 kW elektrik ve 350 kW lık bir ısı eldesi yanında organik katı ve sıvı gübre çıktısı olmaktadır. Oluşan gübreler civar köylere ve belediyelere park ve bahçelerde kullanılmak üzere verilmektedir.  Elde edilen elektriğin bir kısmı tesisin ihtiyacı için kullanılmakta geri kalan büyük kısmı ulusal şebekeye verilmektedir.  Kojenrasyon ünitesinde açığa çıkan ısı enerjisi ise reaktörlerin ısıtılmasında kullanılmakta ve geri kalan kısmının diğer ısı ihtiyaçları için kullanılması düşünülmektedir.