Gemi Atıkları Alımı


5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7.maddesinin İ Bendinde belirtilen ‘Deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak´ hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz sınırları dahilinde deniz araçlarının MARPOL 73/78 Ek-I-IV-V kapsamındaki atıkları Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin verdiği yetkiyle Büyükşehir Belediyesi adına İZAYDAŞ tarafından toplanmaktadır.

İZAYDAŞ Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan teknik esaslar çerçevesinde Atık Alma Gemileri ile toplama işlemini gerçekleştirmekte ve toplanan atıklar seperasyon işleminden geçirildikten sonra yönetmelikleri uygun olarak bertaraf edilmektedir.

ALINAN ATIK TÜRLERİ

MARPOL 73/78 EK-I
Sintine
Yakıt Slacı
Katı Slaç
Atık Yağ
MARPOL 73/78 EK-IV
Pis Su
MARPOL 73/78 EK-V
Çöp

 

Talepler

Talepler, Atık vermek isteyen Gemilerin Acentaları tarafından yapılır. Gemi Acentesi Atıklar için en az 24 saat öncesinden  aşağıda yer alan  Gemi Atık Alma Talep Formunu doldurur, imzalar ve İZAYDAŞ´a E-mail ile ulaştırır.

Fiyat ve Faturalandırma

İZAYDAŞ, Transfer formunda yazan atık cinsi ve miktarına bakarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesine göre fiyatlandırma yapıp Gemi Acentesine faturalandırır.

Gemi Atık Alma Talep Formu, Ücretlendirme, Prosedür ve Atık Alma Gemisi Lisans bilgilerini içeren dokümanları aşağıdaki linklerden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Gemilerden Atık Alım hizmeti 7 gün 24 saat verilmektedir.

İletişim Tel  : 0  262 316 60 00  Dahili : 6162-6029
GSM           :  0 530 773 99 66 – 0 530 545 37 75
E-Mail         : denizhizmetleri@izaydas.com.tr

Gemi Atık Alma Talep Formu

Dosyayı Bilgisayarınıza İndirebilirsiniz.

Gemi Atık Alım Ücret Tarifesi

Dosyayı Bilgisayarınıza İndirebilirsiniz.