LFG Enerji Üretim Tesisi


İZAYDAŞ, atık yönetiminde gösterdiği üstün operasyon başarısının yanı sıra, tesislerinde bu atıklardan elde ettiği elektrik enerjisi üretimi ile hem çevreyi korumakta, hem de atığı değere dönüştürmektedir. Tesislerinde kullandığı elektrik enerjisini kendisi üreten İZAYDAŞ, ihtiyacından fazlasını ulusal şebekeye satmaktadır. İZAYDAŞ, Solaklar ve atık alım faaliyeti sonlandırılan Dilovası düzenli depolama sahalarında kurulan çöp gazından enerji üretim tesisi ile evsel atıklardan da elektrik enerjisi üretmektedir. Solaklar düzenli depolama sahasında faaliyette olan tesisin kurulu gücü 6,5 MW, Dilovası’ndaki tesis ise 2.2 MW kurulu güce sahiptir. Her iki tesis, yıllık 50 Milyon kW saatten fazla elektrik enerjisi üretirken atmosfere zarar veren sera gazlarını da azaltmaktadır.

Bu projeyle İZAYDAŞ, çevre ve hava kalitesine katkı sağlarken uluslararası geçerliliğe sahip karbon kredisi almaya hak kazanmaktadır. Bu projeyle bugüne kadar yaklaşık 500 bin adet ağacın ömrü boyunca sağlayacakları toplam emisyon azaltımı sağlanmış oldu. Öte yandan İZAYDAŞ, tesislerinde gerçekleştirdiği toplam 52 Bin’den fazla fidan dikim çalışmaları ile örnek kurum olma imajını yükseltmiştir.