Çöp Suyu Arıtma Tesisi


Depolama alanlarında oluşan çöp sızıntı sularının arıtılması için modern teknolojinin kullanıldığı arıtma tesisini hayata geçiren İZAYDAŞ, evsel atıklardan kaynaklanan çöp sızıntı sularını Membran Biyoreaktör + NF prosesi ile yapılan işlemlerin ardından arıtılmış olarak İSU arıtma tesisini götürmekte, gerektiğinde bu suyu yol yıkama işlemlerinde kullanmaktadır.