Düzenli Depolama Alanları


A.SOLAKLAR EVSEL ve TEHLİKELİ ATIK DÜZENLİ

DEPOLAMA ALANLARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tahsis edilen 800.000 m²’lik alanına 367.007 m²’lik bölümünde, Solaklar Evsel ve Tehlikeli Katık Atık Düzenli Depolama Alanları 1996 yılında inşa edilmiştir. Düzenli depolama sahasına kabul edilen evsel ve tehlikeli atıklar, atığın cinsine göre uygun olan lottaki çalışma alanına aktarılır.

Evsel atıklar için sahada bulunan ara yollar da mevcut kapasiteye ilave edilmiş olup; 4.250.000 m³ kapasiteli altı lot, tehlikeli atıklar için 969.919 m³ kapasiteli bir lot bulunmaktadır. İş makineleri yardımı ile / sıkıştırma işlemleri uygulanarak üzerine koku ve olumsuz çevre şartlarını önlemek için ara örtü toprağı ile kapatılır. Sahadan çıkan atık araçları tekerlek ve araç yıkama istasyonunda yıkanarak tesisi terk etmektedir. Evsel depolama sahasında oluşan gazlar dikey gaz bacaları ile toplanmakta ve flare sistemleri ile yıkılarak bertarafı sağlanmakta idi. İZAYDAŞ bünyesinde LFG’den (depo gazları) elektrik üretimi konusunda bir proje hazırlanmış olup, bu proje 02/03/2012 tarihinde devreye alınmıştır. Bu projede amaç, sera gazı salınımlarını azaltmak, çevre ve insan sağlığını tehdit eden gazların atmosfere salınmadan toplanarak bertarafını sağlamak ve bu işlem sonucunda elektrik  enerjisi üretmektir. Bu gazların toplanıp bertaraf edilmesi ile atmosfere 1.000.000 ton’dan fazla CO2 salınımı da engellenmiş olacaktır.

Dilovası Evsel Katı Atık  Düzenli Depolama Sahası 3 Haziran 2017 tarihinden itibaren atık alımına kapatılmıştır. Kapatılmış olan bu depolama sahasında oluşan gazlar dikey gaz bacaları ile toplanmakta ve meşale sistemleri ile yakılarak bertarafı sağlanmaktadır.

B.KOKUSUZLAŞTIRMA (KOKU BARİYERİ)

Solaklar Katı Atık Düzenli Depolama sahalarımızda, yerleşim bölgelerine gidebilecek kötü kokuların önlenmesi amacı ile “Koku Nötralizasyon Sitemi” 2011 yılında devreye alınmıştır. Katı Atık Düzenli Depolama sahalarımızın çevresinde yaklaşık1100 metre uzunluğunda üzerlerinde nozulların bulunduğu bir pulverizasyon sistemi kurulmuş olup; koku bariyer sistemi etkin bir şekilde çalıştırılmaktadır. Bu sistemde su ve insan/çevre sağlığını hiçbir şekilde olumsuz etkilemeyen (kimyasal olmayan)koku nötralize edici ürün belli bir oranda bir tank içerisinde karıştırılmaktadır. Bu karışım 70 barlık yüksek basınçlı su pompası ile hatta basılmakta ve özel dizayn edilmiş nozullar ile sisleme yapılarak, koku gidericinin havada askıda kalması sağlanmaktadır.

Bu sırada koku moleküllerine yapışma sağlanarak koku nötralize edilmekte ve kısa sürede de buharlaşması sağlanmaktadır. Kullanılan ürünün çevreye ve insan sağlığına hiçbir zararı bulunmamakta, biyolojik olarak doğada tamamen parçalanmaktadır.

İkinci bir kokusuzlaştırma sistemi için reaktif hava perdelerinin oluşturulması ve koku oluşumunu minimum düzeye indirilmesi amacıyla “Koku Giderme Amaçlı Reaktif Fan” deneme çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca çöp depolama alanının etrafındaki çöp suyu kanallarına dezenfektan uygulaması yapılmaktadır.