İZAYDAŞ Akademi


Ülkemizin ilk bertaraf tesisi olan İZAYDAŞ, atık üreticilerine kuruluşundan bu güne kadar atık yönetimi konusunda rehberlik etmiştir. Kuruluşumuz, sürdürülebilir çevre ve sağlıklı toplum için, atık değerlendirme ve bertaraf konusunda etkin uygulamalar ve çözümler üretmeyi ve toplumsal çevre bilincini artırmaya kendini misyon edinmiştir. Sektöre öncülük eden bir kamu kuruluşu olarak, çalışanlarımızın bilgi ve birikimlerini sahip olduğumuz tesisleri de kullanarak, atık üreticilerine ve diğer ilgili paydaşlara aktarmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda, ‘’İZAYDAŞ AKADEMİ’’ isminde atık yönetimi eğitim programı oluşturulmuştur. İZAYDAŞ AKADEMİ ile atık üreticilerinin ve kurum/kuruluşların çevre birimi çalışanlarına ve çevre mühendisliği son sınıf öğrencilerine ‘’Atık Yönetimi’’ konusunda teorik ve pratik eğitimler verilmektedir.

İZAYDAŞ AKADEMİ eğitimleri, 2011 Aralık ayı itibari ile başlamış olup her ay düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Belirli bir program çerçevesinde sürdürülecek olan eğitimler aşağıda belirtilen  konularda oluşmaktadır.

Dersler;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları ve Uygulamaları
 • Atık Yönetimine Giriş
 • Çevre Mevzuatı
 • Atıkların Sınıflandırılması ve Saha Uygulamaları
 • Çevre Ölçüm ve Analiz Yöntemleri
 • Ambalajlama ve Atık Kabul Kriterleri
 • Atıkların Taşınması, MOTAT sistemi ve Lojistik Planlama
 • Atıkların Düzenli Depolanması
 • Tehlikeli Atıkların Geri Kazanılması ve Bertaraf Yöntemleri
 • Atık Beyan Sistemi
 • Tıbbi Atık Yönetimi