Biyogaz Tesisi


Atık yönetimi sektörünün lider kuruluşu olan İZAYDAŞ, alternatif enerji kaynakları konusunda da öncü rol üstlenmeye devam ediyor. Yakma tesisi, rüzgâr türbini, Hidroelektrik santrali ve evsel atık depolama alanlarındaki çöp gazından enerji üretimlerine devam eden İZAYDAŞ, biyogaz tesisi ile ürettiği enerjiyi ulusal şebekeye vermektedir. 

Bitkisel ve hayvansal atıklardan elektrik enerjisi ve kaliteli gübre elde edilmesini hedefleyen tesiste hammadde olarak; kentin dört bir yanındaki yeşil alanlardan kesilen çimler, Büyükşehir Belediyesi Mezbahasından gelen işkembe içi atıklar, hallerden gelen sebze ve meyve atıkları, büyükbaş ve tavuk gübreleri kullanılıyor.  Bu organik atıklar oksijensiz ortamda bakteriler yoluyla çürütülerek biyogaz oluşturuluyor. Toplanan biyogazdan saatte 330 kW elektrik üretilebiliyor. Biyogaz üretiminden sonra ortaya çıkan katı ve sıvı maddeler ise kaliteli organik gübre olarak değerlendiriliyor.