Sterilizasyon Tesisi


Kocaeli ili sınırları içerisindeki sağlık kuruluşlarından çıkan tüm tıbbi atıklar İZAYDAŞ tarafından toplanıp bertaraf edilmektedir. Tıbbi atıklar tıbbi atık üreticisinden radyoaktivite kontrolü yapılıp, tartım sonrası teslim alınmakta ve lisanslı araçlarla İZAYDAŞ’a taşınmaktadır. Sağlık kuruluşlarından enfeksiyöz patolojik ve tehlikeli atıklar çıkmaktadır.

Enfeksiyöz atıklar Sterilizasyon Tesisi Otoklav Kazanında 45 dakika süresince 150°C sıcaklık ve 4 bar basınç altında bekletilmesi ile sterilize edilmekte ve sonrasında kırıcıda parçalanarak evsel atıklarla beraber depolanmaktadır. Patolojik ve tehlikeli atıklar ise yüksek sıcaklıkta yakılarak bertarafı sağlanmaktadır. Sterilizasyon işlemiş onrası tıbbi atığın sterilize olup olmadığı biyolojik ve kimyasal indikatöler vasıtası ile incelenmektedir. Tıbbi atık taşımasında kullanılan tıbbi atık kovaları ve araçlar da yıkanarak, düzenli olarak sterilize edilmektedir.