Deniz Hizmetleri


ATIK ALIM GEMİLERİ

İZAYDAŞ, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu yedinci maddesinin ‘i’

bendinde belirtilen ‘’Deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak’’ hükmü gereğince Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz sınırları dahilinde aşağıda belirtilen gemi atıklarını toplamaktadır.

 

  • Marpol 73/78 Ek-1 petrol ve petrol türevli atıkları,(Sintine, Slaç, Stop, Atık yağ, Kirli Balast vb.)
  • Marpol 73/78 Ek-4 Pissu Atıkları
  • Marpol 73/78 Ek-5 Çöp Atıkları

 

Atık toplama işlemi, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde yer alan teknik esaslar çerçevesinde, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden Lisans almış atık alma gemileri ile yapılmaktadır. Toplanan atıklar ayrıştırma işlemi sonrasında yakma tesisinde yakılmakta ve elektrik enerjisi elde edilmektedir. Bu sayede gemilerden kaynaklanan kirlilik önlenmekte ve körfezin kirlenmesi engellenmektedir.

Talepler

Talepler, Atık vermek isteyen Gemilerin Acentaları tarafından yapılır. Gemi Acentesi Atıklar için en az 24 saat öncesinden  aşağıda yer alan  Gemi Atık Alma Talep Formunu doldurur, imzalar ve İZAYDAŞ´a E-mail ile ulaştırır.

Fiyat ve Faturalandırma

İZAYDAŞ, Transfer formunda yazan atık cinsi ve miktarına bakarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesine göre fiyatlandırma yapıp Gemi Acentesine faturalandırır.

Gemi Atık Alma Talep Formu, Ücretlendirme, Prosedür ve Atık Alma Gemisi Lisans bilgilerini içeren dokümanları aşağıdaki linklerden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Gemilerden Atık Alım hizmeti 7 gün 24 saat verilmektedir.

İletişim Tel  : 0  262 316 60 00  Dahili : 6162-6029
GSM           :  0 530 773 99 66 – 0 530 545 37 75
E-Mail         : denizhizmetleri@izaydas.com.tr

 

DENİZ YÜZEYİ TEMİZLEME TEKNELERİ

İzmit Körfezi’nde gemi atık alımı faaliyetleri yürütülürken, körfezin korunması ve temizliği için dört adet deniz yüzeyi temizleme teknesi, çevre kontrol botu ve çevre denetim ve kontrol uçağı ile de çalışmalar sürdürülmektedir.

Kocaeli il sınırı kıyı ve denizlerinde, sürdürülebilir bir deniz yüzeyi temizliği sağlamak amacıyla kıyı, dere ağızları vb. bölgelerde deniz yüzeyi temizlik işlerini gerçekleştirmek,  kıyı ve denizlerinde deniz yüzeyi kirliliğinin tespiti ve kontrolünü sağlamak, Deniz yüzeyinde bulunan evsel yüzer katı atıkların toplanması (içecek kutusu, şişe, kâğıt, sert köpük, vb.) Doğal çöp sayılabilecek ağaç dalları, yapraklar vb çöplerin, sızıntı ve kimyasal yayılma yapmayan endüstriyel katı atıkların toplanması amacıyla dört adet deniz yüzeyi temizleme teknesi ve kontrol botu hizmet vermektedir.

 

DENİZ KONTROL UÇAĞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları, Marmara Denizi ve kıyı şeridi ile dere yatakları, barajlar dahil her türlü kirliliğin tespiti, deniz vasıtalarının yaptığı kirliliklere ve kıyı şeridine yakın bölgelerde orman yangınlarına karşı hızlı ve etkin bir biçimde kontrol, denetim ve tespiti amacıyla Deniz kontrol uçağı ve beraberinde kontrol botu kullanılmaktadır.

 

DENİZ KİRLİLİĞİNE ACİL MÜDAHALE

Körfezde oluşabilecek herhangi bir çevre kazası sonucu ortaya çıkan kirliliğe erken müdahale ve temizlik çalışmaları yapabilmek için Acil Müdahale Yetki Belgesi alma çalışmalarını da yürütülmekte olup İzmit Körfezi’nde yer alan liman tesislerine acil müdahale konusunda da hizmet verilmesi planlanmaktadır.

              

Gemi Atık Alım Ücret Tarifesi

Dosyayı Bilgisayarınıza İndirebilirsiniz.

Gemi Atık Alma Talep Formu

Dosyayı Bilgisayarınıza İndirebilirsiniz.