Çalışan Açık Rıza Formu


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince düzenlenen işbu Açık Rıza Formu çalışan ile akdedilmiş İş Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.


1. Kişisel Veri(ler)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde : 3/1(d) uyarınca kişisel veri; kimliği belli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Her türlü bilgi ile :

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun madde : 5/2 ve madde : 6/3 hükmü gereğince, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın işlenme şartları dışında kalan, aşağıda yer alan veriler yönünden açık rızanız talep edilmektedir.