Müşteri Memnuniyeti Politikası


İZAYDAŞ olarak “Sürdürülebilir çevre ve sağlıklı toplum için, atık değerlendirme ve bertaraf konusunda etkin uygulamalar ve çözümler üreterek toplumsal çevre bilincini arttırmak” misyonumuz doğrultusunda müşteri şikayetleri yönetiminde aşağıdaki politika ilkeleri tarafımızca benimsenmiştir.

Müşterilerimizden gelen şikayetleri izlenebilir bir yapı ile inceleyip çözüm sağlanıncaya kadar etkili ve verimli bir şekilde takip eden bir yönetim yapısıyla yönetmek.

Müşterilerden gelen şikayetleri çözmek ve şikayet yönetim yapısını iyileştirmek için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak.

Müşteri şikayetleri yönetim sistemini, ilgili tarafların beklentilerini, iç ve dış hususları, uygunluk yükümlülüklerini, süreçlerimizin risk ve fırsatlarını düzenli olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

Müşteri şikâyetlerinin çözümlenmesinde şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, müşteri odaklı yaklaşım, hesap verebilirlik, müşteri bilgilerinin gizliliği ve sürekli iyileştirme gibi temel prensiplerin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak.

Müşterilerimizin bize ulaşabilecekleri ücretsiz bir yapı oluşturmayı ve işletmeyi temel yükümlülük olarak kabul etmek.

Tüm faaliyetlerimizde ve şikayetlerin yönetilmesi sürecinde birincil ve ikincil mevzuata tam uyum sağlamak.

Müşteri istek ve şikayetlerini bir fırsat olarak değerlendirip süreçlerimizde müşteri memnuniyetsizliği yaratan noktaları bulmak ve ortadan kaldırmak.

PLT-06 Rev.No/Rev.Tarihi: 02/27.03.2020