Hafriyat Atıkları


İZAYDAŞ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilendirmesiyle Kocaeli ili sınırları içerisinde çeşitli bölgelerde hafriyat sahalarının işletimini de bünyesine katmıştır. Yeni alanlar oluşturmak içinde çalışmalarına devam etmektedir. Bu sahaların doldurulmasından sonra ağaçlandırma ve spor alanları olarak halkın hizmetine sunulacaktır.