İhaleler


Stok Fazlası Atıkların Lisanslı Geri Kazanım/Bertaraf Tesislerinde Geri Kazanılması/Bertaraf Edilmesi Hizmeti Temini İşi

Dosyayı Bilgisayarınıza İndirebilirsiniz.

Atık Alma Gemileri Kiralama Hizmeti Temini İşi

Dosyayı Bilgisayarınıza İndirebilirsiniz.