Tarihçemiz


1960 yıllardan bu yana başlayan endüstri ve ticaretteki hızlı artış ile göçlerin neden olduğu yüksek nüfus artışı ilimizi nüfus yoğunluğu bakımından ülke sıralamasında ikinciliğe, toplam ülke üretimi bazında ise sanayinin % 15-20´sini oluşturacak seviyeye yükseltmesine rağmen yetersiz alt yapı ve çevresel önlemlerin eksikliğinden ötürü hava, yer altı  suyu ve toprak kirliliğine neden olmuştur. İlimiz yurdumuzda en çok sanayileşmiş ve o oranda da kirlenmiş bölgesi idi. Mayıs 1995´de yapılan araştırmaya göre km2 başına 52 ton/yıl tehlikeli atık düştüğü hesaplanmıştı.

1990´lı yılların başında İzmit Büyükşehir Belediyesi hava, yer altı suyu ve toprak kirliliğinin önlenmesi ile İzmit Körfez´ indeki kirliliğin önlenmesi, koku probleminin giderilmesi, kentsel arazi kullanımının geliştirilmesi ve değer kaybının önlenmesi, halk ve çevre sağlığının korunması amacı ile İzmit Entegre Çevre Projesini hayata geçirmeye karar vermiştir.

İzmit Entegre Çevre Projesi Kapsamında;

 * Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi

 * Evsel ve Endüstriyel Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi

 * İzmit Doğu Kısmı Endüstriyel ve Evsel Atıksu Arıtma Tesis

 * Atık Su Kollektörleri

 * Dere Islahları (kapsam dahiline sonra alınmıştır ) ‘nın yapımı öngörülmüştür.

Hazırlanan İzmit Entegre Çevre Projesi Bakanlar Kurulunca kabul edilerek 29.01.1993 tarih ve 21480 no´lu Resmi Gazetede 93 K 080390 proje numarası ile önemli ve ivedi projeler arasında yayınlanmıştır.

Yapım işinin ihalesi, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Başbakanlık Devlet Planlama Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre Bakanlığının olurları ile 3.050.000DM keşif bedeli ile 24.05.1993 tarihinde yapılmış ve Lurgi- Vinsan Konsorsiyumuna verilmiş olup yapılan ihale 28.05.1993 tarihinde onaylanmıştır.

İzmit Entegre Çevre Projesi Evsel ve Endüstriyel Sıvı Atıklarla yine Evsel ve Endüstriyel Katı Atıklarla, Klinik ve Tehlikeli Atıkların bir program içinde ele alındığı ve yasa ve yönetmelikler çerçevesi dahilinde bertaraf edildiği kapsamlı bir projedir. Önümüzdeki yıllarda ülkemizde yapılacak bu tip projeler için bir laboratuar ve pilot proje niteliği taşıyacaktır.

İzmit Entegre Çevre Projesi kapsamındaki projeler işletmek üzere Mayıs 1996 İzmit Büyükşehir Belediyesi´nceİZAYDAŞ adı ile  şirket kurmuştur.