Sektör


T.C. Çevre Bakanlığı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre;

- Evsel ve Endüstriyel Atıkların Düzenli Depolanarak bertarafı, 
- Endüstriden kaynaklanan Tehlikeli ve Tıbbi Atıkların  (Özel Fırınlarda) yakılarak  bertarafı,
- Enerji üretimi ...