Şikâyet Yönetim Politikası


İZAYDAŞ olarak müşterilerimizden gelen şikâyetleri izlenebilir bir yapıyla inceleyip çözüm sağlayıncaya kadar etkili ve verimli şekilde takip eden bir yönetim sistemi yapısıyla yönetmek için aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir:

Müşterilerden gelen şikâyetleri çözmek ve şikâyet yönetim yapısını iyileştirmek için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak.

Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemini ilgili tarafların beklentilerini de dikkate alarak düzenli aralıklarla gözden geçirmek ve iyileştirmek.

Müşteri şikâyetlerinin çözümlenmesinde şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, müşteri odaklı yaklaşım, hesap verebilirlik ve sürekli iyileştirme gibi temel prensiplerin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak.

Müşterilerimizin bize ulaşabilecekleri ücretsiz bir yapı oluşturmayı ve işletmeyi temel yükümlülük olarak kabul etmek.

Tüm faaliyetlerde ve şikâyetlerin yönetilmesi sürecinde birincil ve ikincil mevzuata tam uyum sağlamak.

Ele aldığımız tüm geri bildirimleri bir fırsat olarak değerlendirip süreçlerimizde müşteri memnuniyetsizliği yaratan noktaları bulmak ve ortadan kaldırmak.