Şikâyet Yönetim Politikası


İZAYDAŞ olarak bağlı bulunduğumuz birincil ve ikincil mevzuata tam uyumla çalışırken, müşterilerimizden gelen şikâyetleri izlenebilir bir yapıyla inceleyip şikâyeti, çözüm sağlayıncaya kadar etkili ve verimli şekilde takip eden bir yönetim sistemine bağlı çalışmaktayız.

Müşteri Şikâyetleri Yönetim Sistemini, düzenli aralıklarla, müşteri, çalışan, kamunun bildirim ve beklentilerini dikkate alarak gözden geçirmekte ve iyileştirmekteyiz.

Müşterilerimizden gelen şikayet ve önerileri bir fırsat olarak değerlendirip , bu doğrultuda iş süreçlerimizi geliştirmekteyiz.

Gerek spesifik bir müşteri şikayeti, gerekse şikayet yönetim yapımız için ihtiyaç duyacağımız kaynaklar, ivedi olarak, üst yönetimce imkanlar dahilinde sağlanmaktadır.

Müşteri şikâyetlerinin çözümlenmesinde şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, müşteri odaklı yaklaşım, hesap verebilirlik ve sürekli iyileştirme tüm personelimizce benimsenmiş prensiplerimizdir.

Müşterilerimizin bize ulaşabilecekleri ücretsiz bir yapı oluşturmayı ve işletmeyi temel yükümlülük olarak kabul etmekteyiz.

İZAYDAŞ olarak müşterilerimiz ve kamuya karşı beklentileri aşan bir şikâyet yönetimi sunmak amacındayız.