Nakliye Hizmetleri


Çevre Kanunu, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği; tehlikeli atıklar, ilgili valilikten taşıma lisansı almış kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından taşınması gerekmektedir. İZAYDAŞ sahip olduğu lisanslı araç ve sertifikalı sürücüler ile tehlikeli atık taşıma hizmeti vermektedir. Araç ve taşıma işlemleri için Müşteri Hizmetleri yetkilisinde bilgi alınabilir.

(İletişim Tel: 0262 316 60 00 veya pazarlama@izaydas.com.tr)