Yeterlilik Testleri


Yeterlilik Testleri

Değerli Katılımcılar;

İZAYDAŞ tarafından düzenlenen yeterlilik testi programları hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki internet adresini ziyaret edebilirsiniz.  

http://laboratuvar.izaydas.com.tr/17-izmit_atik_ve_artiklari-aritma-yakma_ve_degerlendirme-icerikDetay-duyurular.html

Görüş, öneri ve sorularınız için iletişim bilgileri:

E-posta     : yeterlilik@izaydas.com.tr 
Tel            : 0 262 316 60 39 - 40 
Faks         : 0 262 316 60 50