Biyogaz Tesisi


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK MAM ve araştırmacı kurum olarak dört üniversite tarafından 2007 yılında başlatılan ‘‘Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sistemlerinde Kullanımı’’ projesi çerçevesinde İZAYDAŞ sahasında Biyogaz ve enerji üretim tesisi kurulmuştur. 
Biyogaz Tesisi’nde çim, hal atığı, işkembe içi atığı, tavuk ve büyükbaş gübresi kullanılarak anaerobik çürütme sonucu biyogaz elde edilecek ve gaz motoru ile elektrik enerjisine dönüştürülecektir. Biyogaz Tesisi’nde fermantasyonun yapıldığı iki adet 19,5 m çapında 8 m yüksekliğinde her biri 2400 m³ hacimli iki adet betonarme reaktör ve bir adet 1000 m³’lük nihai gübre deposu bulunmaktadır.

Elde edilen 155 m³/saat debideki biyogaz, 350 kW ısı ve 350 kW elektrik üretim gücündeki kojenerasyon ünitesinde değerlendirilecektir. Çıkan ısının % 30’luk kısmı tesisin kendi ihtiyacı için, kalan kısım ise ihtiyaç olunan diğer birimlerde kullanılacaktır. Üretilen elektrik ise şebe-keye bağlantı yapılarak satılacaktır. İşlen-miş materyal nihai olarak 30 ton/gün organik gübre elde edilecektir.  Elde edilen gübre organik yapısı itibariyle yabancı ot tohumu içermemesi, su tutucu içeriği ve zengin mineral kaynaklı yapısı sayesinde tarımda kullanıma oldukça elverişli olacaktır.