Evsel Atık Aktarma İst.


GEBZE EVSEL KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİ

23.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin “İ” bendinde belirtilen ve Büyükşehir Belediyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları kapsamında “……. katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıların ve hafriyatın yeniden değerlendirmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıb tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.” hükmü yeralmaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi söz konusu faaliyetlerin yerine getirilmesinde: hizmette kolaylık, hız ve etkinlik sağlanması açısından yukarıda belirtilen çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz adına yürütme yetkisi; İZAYDAŞ (İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.)´a verilmiştir. Bu bağlamda daha önce Gebze Belediyesi tarafından işletilen Gebze Atık Depolama Sahasının işletimini İZAYDAŞ devralmıştır.

KANDIRA EVSEL KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİ

Aktarma İst.Kandıra Belediyesi Aydınlık Mevki sınırları içerisinde bulunan Vahşi Depolamaalanının rehabiltasyon çalışmasına 26.05.2005 tarihinde İZAYDAŞ tarafından boşaltılıp 30 dönümlük alan 31.07.2005 tarihinde bitirilmiştir.

Rehabiltasyonu takiben çöplerin taşınması için kiralanan sızdırmaz kasalı kamyonlar ile çöpler İZAYDAŞ´ a nakledilerek mevcut alana çöp dökümü durdurulmuştur.

O tarihten buyana 8.000 ton çöp İZAYDAŞ´ın  Solaklar Mevkiindeki Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Alanlarına getirilerek bertaraf edilmiştir.

Kandıra ve İzaydaş arasındaki mesafenin uzak olması sebebi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´nin aldığı kararla; Kandıra Alaybey Köyü´nde 9 dönümlük arazi üstüne Katı Atık Transfer istasyonunun yapım çalışmalarına 10.03.2006 tarihinde başlandı. 09.06.2006 tarihinde yapımı tamamlanan bu tesis, Kandıra´nın temiz bir çevreye kavuşması ile birlikte nakliye açısından maddi tasarruf sağlayacak ve yollardaki olumsuz görüntü kirliliğinin önüne geçilecektir. 4 adet çöp kamyonunun atıklarının 1 adet sıkıştırmalı konteynerde toplayarak 4 aracın trafiğe çıkması bir araca düşürülerek hem trafik azalmış, hem de nakliye masrafı azalmıştır. Çevre emisyonları açısından da çevre ve görüntü kirliliği azalmıştır.
Yaz mevsiminde günlük 60 ton, diğer zamanlarda da 20 ton Evsel Atık 2 adet Sıkıştırmalı Konteynerlerle dönüşümlü olarak İzaydaş Evsel Düzenli Depolama alanlarına getirilmektedir.

TEKNİK BİLGİLER
Tesisin Maliyeti 350.000 YTL civarındadır.Tesisin günlük çöp Aktarma ve Sıkıştırma kapasitesi: Her vardiyada 100 ton, günlük 300 ton´dur.Tesiste çalışacak personel sayısı 4´dür.Tesisin İZAYDAŞ Düzenli Depolama Alanına uzaklığı 50 km´dir.Tesisin Kandıra merkezine uzaklığı 6 km´dir.