Evsel ve End. Dep. Alanları


SOLAKLAR EVSEL ve TEHLİKELİ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARI
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilen 800.000 m²’lik alanın 367.007 m²’ lik bölümünde, Solaklar Evsel ve Tehlikeli Katı Atık Düzenli Depolama Alanları 1996 yılında inşa edilmiştir. Düzenli depolama sahasına kabul edilen evsel ve tehlikeli atıklar, atığın cinsine göre uygun olan lottaki çalışma alanına aktarılır. Evsel atıklar için 3.163.000 m³ kapasiteli altı lot, tehlikeli atıklar için 969.919 m³ kapasiteli bir lot bulunmaktadır. İş makineleri yardımı ile serme / sıkıştırma işlemleri uygulanarak üzerine koku ve olumsuz çevre şartlarını önlemek için ara örtü toprağı ile kapatılır. Geçirimsizlik tabakası üzerinde yer alan drenaj sistemi ile toplanan çöp sızıntı suları DAF (Ön Arıtım Tesisi) ünitesine gönderilerek ön arıtımı yapılmakta ve bu işlemin ardından kollektör hattı ile İSU’ya ait 42 Evler Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi’ne gönderilmektedir. Sahadan çıkan atık araçları tekerlek ve araç yıkama istasyonunda yıkanarak tesisi terk etmektedir.

Evsel depolama sahasında oluşan gazlar dikey gaz bacaları ile toplanmakta ve flare sistemleri ile yakılarak bertarafı sağlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde yaklaşık bir senelik çalışma ile İZAYDAŞ bünyesinde LFG’den (depo gazları) elektrik üretimi 2012’nin ilk çeyreğinde devreye girmesi planlanmaktadır. Bu projede amaç, sera gazı salınımlarını azaltmak, çevre ve insan sağlığını tehdit eden gazların atmosfere salınmadan toplanarak bertarafını sağlamak ve bu işlem sonucunda elektrik enerjisi üretmektir. Bu proje ile depolama sahalarımızda 16 sene boyunca minimum 132.804.000 kWh elektrik enerjisi üretimi hedeflenmektedir. Bu gazların toplanıp bertaraf edilmesi ile atmosfere 750.000 – 1.000.000 ton CO2 salınımı da engellenmiş olacaktır. 25 - 32 yıl arasında tahmin edilen depolama işlemi tamamlanınca yeşillendirilecek olan bu alan Çevre ve Orman Bakanlığı’na iade edilecektir.

Tehlikeli Atık Depolama Sahası, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 07.12.2000 tarihinde lisanslandırılmıştır.


DİLOVASI EVSEL KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 32.000m²’lik lot, 2007 yılı itibari ile işletim için İZAYDAŞ’a verilmiştir. Tesise kabul edilen evsel nitelikli endüstriyel atıklara, iş makineleri yardımı ile serme/sıkıştırma işlemleri uygulanıp, üzerine koku ve olumsuz çevre şartlarını önlemek için ara örtü toprağı ile kapatılmaktadır. Geçirimsizlik tabakası üzerinde yer alan drenaj sistemi ile toplanan çöp sızıntı suları, mevcut membran havuzunda toplanarak, özel çöp suyu taşıma vidanjörleri ile Solaklar DAF (Ön Arıtım Tesisi) Ünitesi’ne getirilmektedir.  Ön arıtımı yapıldıktan ve bu işlemin ardından kollektör hattı ile İSU’ya ait 42 Evler Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi’ne gönderilmektedir.

Evsel depolama sahasında oluşan gazlar dikey gaz bacaları ile toplanmakta ve flare sistemleri ile yakılarak bertarafı sağlanmaktadır.

KOKUSUZLAŞTIRMA
Solaklar ve Dilovası Düzenli Depolama Alanlarında, depolanan çöp ve atık sularda kötü kokulara sebep olan bakteri, virüs, yosun, spor ve mantar vb. mik-roorganizmaları etkisiz hale getirmek için dezenfektan uygulaması yapılmaktadır. Bu ürün tatbik edilen alanda etkisi u-zun süre kalıcı, biyolojik olarak tama-men parçalanarak yok olan, insan ve çevre sağlığına zararı olmayan, kokusuz bir dezenfektandır. Araç üzerine konu-lan bir pülverizatör makinesi ve 100 m’lik seyyar hortum ile sahanın her noktasına kolayca uygulama yapıla-bilmektedir. Dezenfektan uygulaması sonucunda su ve oksijen açığa çıktığı için kalıntı bırakmamaktadır.